Tag Archive for celga 2015

Cursos gratuitos de linguaxe administrativa galega e Celga na EOI

A Xunta de Galicia convocou recentemente unha serie de cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán nas Escolas Oficiais de Idiomas. Cada un dos cursos, todos eles con caracter gratuito, contará cun número mínimo de 15 prazas e máximo de 25 e terán lugar entre outubro de 2015 e maio de 2016.

Read more